Velkommen til Zonta Aarhus

For English – see the menu to the right or click here

Savner du muligheden for at gøre en aktiv indsats for kvinder i din by, dit land eller på internationalt niveau? Overvej at blive medlem af Aarhus Zonta 1.

Som medlem af Zonta Aarhus 1 vil du indgå i et stærkt netværk af kvinder, som arbejder for at forbedre kvinders vilkår i lokalområdet, nationalt og globalt. Vi mødes en gang om måneden til spændende foredrag, videndeling og socialt samvær. Som klubmedlem er du med til at styrke kvinders vilkår og får mulighed for personlig og professionel udvikling gennem deltagelse i klubbens arbejde eller ved at deltage i nationale og internationale konferencer.

Zonta Aarhus I’s målstætninger er:

Klubben har et stærkt samarbejde med andre klubber om større arrangementer og har bl.a. taget initiativ til etablering af en digital undervisningsplatform for gymnasielærer, der skal undervise i ligestilling.  Du kan læse mere om projektet og undervisningsplatformen her eller facebook her.

Baggrunden for at Zonta har taget initiativ til at udvikle undervisningsplatformen, er de positive erfaringer, vi fik i 2018 Sig Nej! Sig Fra! og 2019 Gender Equality, hvor fire midtjyske Zonta-klubber i samarbejde med lærere fra syv forskellige gymnasier gennemførte to projekter med deltagelse af i alt godt 300 elever.

Klubben afholder derudover en række dialogmøder – Zonta Talks – et koncept, hvor målet er at ligestilling i Danmark kan debatteres uden stereotyper, skingre stemmer og uden at blive ekskluderende i sin form. Zonta Talks møderne sigter mod at vie indsigter og bygge bro mellem generationer, køn og forskelligheder. Indtil videre har klubben afholdt to Zonta Talks møder:

Zonta Aarhus I er en veletableret klub, der har eksisteret siden den 23. december 1980. Klubbens medlemmer har tilknytning til flere af byens kultur-, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsen og erhvervsliv. Vores erfaring er, at denne bredde i medlemmernes erfaring og erhverv er en styrke for klubben og vores arbejde; det er ønsket om at bidrage til kvinders vilkår, som samler os.

KLUB FAKTA
Klubnavn: Zonta Aarhus I

Klubnummer: 964
Charterdato: 23. december 1980
Mødedag: Anden mandag i måneden
Antal medlemmer: 26

Kontakt: zontaaarhus@gmail.com

Nyheder

SE ALLE NYHEDER

Globale initiativer

VI VIL GØRE EN ENDE PÅ BARNEBRUDE

Næsten 650 millioner kvinder i live i dag blev gift inden man fylder 18.

VI SIGER NEJ TIL VOLD MOD KVINDER OG PIGER

Omkring 2 ud af 3 kvinder har oplevet fysisk og/eller seksuel vold fra en partner.

VI VIL HØJNE KVINDERS UDDANNELSESNIVEAU

Ved hvert ekstra år af folkeskolen stiger pigernes eventuelle løn med 10-20 procent.

Zonta Aarhus